Lyrics

Aymos – Ukhisimusi Lyrics

Aymos Ukhisimusi Lyrics (feat. Blaq Diamond)

Kusebenzekile kulonyaka
Kulo December
Thina siyomdlela emakhaya
Nabahlobo bethu
Kusebenzekile kulonyaka
Kulo December
Thina siyomdlela emakhaya
Nabahlobo bethu
Asiwiseni inkomo

Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sigqokel’uKhisimusi
Impahl’ezintsha
S’khe sibe bahle
UKhisimusi
Asiwiseni inkomo
Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sidek’amatafula
UKhisimusi
UKhisimusi
UKhisimusi
Ah, ngithi ladilik’iGoli

Sobulal’uVan Damne
Ah mina ngijola nebhinca
Sidlal’uMaskhandi nge-countdown
Awu, sidl’inyama noGavin
Sikushelele siy’egagasini
Plus, iwinil’rugby
Anismele nge loadshedding
Uth’umamncane (uth’umamncane)
Sobe sidl’useven colours
Hawu ngekhe (hawu ngekhe)
Sengish’ujelly no-custard
Sidl’upicnic eBergville
Mina nomndeni wami
Ex yam ibuyil’eVarsity
Lo December uzobamnandi
Yazi wemzala kulonyak’uzoqala
Ngifuna sijubalale sigcwal’amathafa
Lempilo ingeyethu ungalinge unanaze
Ugad’imimoya emibi, angakulingi uSatane
Asiwiseni inkomo

Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sigqokel’uKhisimusi
Impahl’ezintsha
S’khe sibe bahle
UKhisimusi
Asiwiseni inkomo
Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sidek’amatafula
UKhisimusi
UKhisimusi
UKhisimusi
Thixo, Somandla
Mdali wezulu nomhlaba
Seziningi izihlobo owazithatha
Ithembelilkho lelabantwana
Sisacela usigcine sibebadala
Min’ugogo washo ngisesemncinci
Wathi, “mntan’am, uzukhule ube-rich”
Seng’pheth’imoto edilik’amasweeti
Imot’enkulu engangeMercedes
My dululu, my sweetheart, sthandwa
Sithi shwi ekhaya, uKhisimusi ekhaya
Ngifun’ukyokwazis’ekhaya
Ukotize, ubaphekele sthandwa

Asiwiseni inkomo
Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sigqokel’uKhisimusi
Impahl’ezintsha
S’khe sibe bahle
UKhisimusi
Asiwiseni inkomo
Sibaseni umlilo
Sibhak’amakhekhe
Siphane ngezipho
Sidek’amatafula

UKhisimusi
UKhisimusi
UKhisimusi
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Lilizela mlilizeli
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Kuyalilizelwa
Lilizela mlilizeli

Aymos Ukhisimusi Lyrics English Translation

It worked this year
This December
We will feed him at home
And our friends
It worked this year
This December
We will feed him at home
And our friends
Let’s not drop the cow

Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are dressed for Christmas
New goods
Let’s be nice
Christmas
Let’s not drop the cow
Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are at the tables
Christmas
Christmas
Christmas
Ah, I said Johannesburg was destroyed

We killed Van Damne
Ah, I’m dating a woman
We play Maskhandi with a countdown
Well, we have beef with Gavin
Let’s slide into the wave
Plus, win rugby
Don’t worry about loadshedding
Auntie says (auntie says)
Sobe sidl’useven colors
Oh my God (Oh my God)
I have jelly and custard
We had a picnic in Bergville
Me and my family
My ex is back at Varsity
This December will be fun
Know your cousin this year will start
I want us to be full of joy
This life is ours, don’t hesitate
He guards evil spirits, Satan does not tempt you
Let’s not drop the cow

Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are dressed for Christmas
New goods
Let’s be nice
Christmas
Let’s not drop the cow
Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are at the tables
Christmas
Christmas
Christmas
God, Almighty
Creator of heaven and earth
You have taken many relatives
Trust is for children
Please keep us as adults
My grandmother told me when I was young
He said, “my son, you will grow up to be rich”
I’m driving a car with sweets
A big Mercedes car
My dululu, my sweetheart, love
We say Christmas at home, Christmas at home
I want to know at home
Ukotize, cook for them dear

Let’s not drop the cow
Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are dressed for Christmas
New goods
Let’s be nice
Christmas
Let’s not drop the cow
Light a fire
We are baking cakes
Give us gifts
We are at the tables
Christmas
Christmas
Christmas
It is called
It is called
It is called
It is called
It’s a whisper
It is called
It is called
It is called
It is called
It’s a whisper