Ghana

Bisa Kdei – Kakyere Me

Bisa Kdei Kakyere Me
Bisa Kdei – Kakyere Me

Bisa Kdei Kakyere Me Mp3 Download Audio

Black Legendary Music singer, Bisa Kdei is out with a brand new single titled “Kakyere Me“, a follow-up to his song ‘Love You‘.

Bisa Kdei delivers an impressive ballad record this summer, “Kakyere Me” performed in the Twi language.

The song “Kakyere Me” was produced by Itzcjmadeit. It serves as Bisa Kdei’s second record for the year.

Bisa Kdei has been working on his forthcoming album scheduled for release in a few months.

Listen and share your thoughts below:

Bisa Kdei – Kakyere Me MP3

Bisa Kdei Kakyere Me Lyrics

Wa be gye gye me yi
Entwen ma me’ nfalle ansa
Ansa wua kase wo gya me ho ako ooo

Menya woho abotreyiaa aa
Emma menkoto odo mu ansa
Meni beti dakro na wonni minkyen
Akomayi yemre ooo nti maminhu
Se mede she wonsa na wo gyae meaa odo mewu
Enti enye se wobe gyegye me ama ma dowo
Na wuegyae me akwantinfi
Enti kakyereme lemme know

Baby kakyere me
Maminhu bebia migyina oo medoeee
Kakyere me
Tell me where i stand ooo oo
Odo kakyere me
Maminhu oo maminhu oo medoeee
Kakyere me

Odoee nti wuabe gyegye me yi
Enye se wobegu m’enim ase ewo me nanfofuo Enim ooo
NA me te hoyi yate makoma mprensa
Ebubuu me ooo yee emma me starti num nsa
Yese adea enkuwu nu Kyere wo nyansa
Odo mesuro eeee

If I fall for you promise me that you will stay
Promise me that you will be there
Promise me that you go Dey.

Na se makoma te biom a minhu nea minye mihu
So stay with me if I fall
Eyeaa somi mu n’odo nu ansa ooo
Na senia wube gyegye me su Fie no
Yedru abonten aa eyeaa nawa kyere me
Odo maminhu bebiaa megyina oo oo

Baby kakyere me
Maminhu bebia migyina oo medoeee
Kakyere me
Tell me where i stand ooo oo
Odo kakyere me
Maminhu oo maminhu oo medoeee
Kakyere me

Leave a Response