Lyrics

De Mthuda – iSgub Samachankura Lyrics

De Mthuda iSgub Samachankura Lyrics (feat. Kammu Dee)

Yilaba cherry engibadlule first door
We at the end now faka ifull stop
iMali ingena mfethu next stop
Uyang’thola ngibambe bus stop
Ngiphethe imali ngidlula estollo

Awuboni kuthi ngiphuma eGommora
Ke tlou robba faka ama Rossimoda (eish)
Uzoz’mora (mora)
Ngise Gomorra
Akho la esontongo
Uzoboda (boda)
Nangapha sise border

Sise bonanza
Sisazo kungena
Thela induku
Bhize futhi selisiwe

Le ntwana vele usile
Ugcwele usix (yeah)
Khala isinkwe (yeah)
Funa sazi yena

Lo mntwana usis’yeke yeke
..
Zama umbaqha yeah
Phethe uMthuda yena
…Kabza nja yam
Mhlambi uyena

Eb’tsotsini
eSoweto
eVosloo ngiyafika mngani
Awu phete uMthuda yena
Awu phete uMthuda yena
Sghubu samachankura

De Mthuda iSgub Samachankura Lyrics English Translation

These are the cherries I passed through the first door
We at the end now enter a full stop
Money enters the next stop
He finds me at the bus stop
I am carrying money and passing through the estollo

Don’t you see that I am from Gommorah
Then wear Rossimoda (eish)
Uzoz’mora (mora)
I’m in Gomorrah
You are here in the church
Uzo boda (boda)
On this side we are at the border

Let’s go
We are about to enter
Pour the stick
Drink and drink

This kid is crazy
Full of six (yeah)
Cry bread (yeah)
We want to know him

This child has left us alone
Try it, yeah
Pethe Mthuda himself
…Kabza my dog
Maybe he is

Eb’tsotsini
In Soweto
I’m coming to Vosloo, my friend
Well Mthuda is the same
Well Mthuda is the same
Sghubu samakura