Lyrics

Flavour – Osiso Osiso Lyrics

Flavour Osiso Osiso Lyrics (feat. The Cavemen.)

I no get time to check time
Ọsịịsọ ọsịịsọ (No time)
Delay is dangerous
Ọsịịsọ ọsịịsọ
If you dey owe me, pay me now
Ọsịịsọ ọsịịsọ (Now now)
Because time na money
Ọsịịsọ ọsịịsọ

Time no dey wait for no one
Do well well before they say farewell
Ọsịịsọ ọsịịsọ

If you do me well, I do you well
Ọsịịsọ ọsịịsọ
Now is the perfect time
Ọsịịsọ ọsịịsọ
You better join the moving train
Ọsịịsọ ọsịịsọ
Because time na money
Ọsịịsọ ọsịịsọ

Time no dey wait for no one
Do well well before they say farewell
Ọsịịsọ ọsịịsọ

Ọsịịsọ, ọsịịsọ ọsịịsọ
Ike agwụla gị
E mee ngwa ngwa, e meghara ọdachi
Bilie, bilie, bilie, bilie, kulieee eh
Kulieee eh
Kulie leleleee
Kulie leleleee
Nke ị na-eme, ọsịịsọ ọsịịsọ ọsịịsọ
Yeah, yeah, yeah
Ọsịịsọ nụ, ọsịịsọ nụ, ọsịịsọ nụ bụnụ
Yeah, yeah, yeah

I no get time to check time
Ọsịịsọ ọsịịsọ (No time)
Delay is dangerous
Ọsịịsọ ọsịịsọ
If you dey owe me, pay me now
Ọsịịsọ ọsịịsọ (Now now)
Because time na money
Ọsịịsọ ọsịịsọ

Time no dey wait for no one
Do well well before they say farewell
Ọsịịsọ ọsịịsọ (Ọyọlịma)

To make a living every day, I’m always on the move
I no dey look another man, I’m always on my lane
A daa agwa ochi ntị na agha esugo, ị nụgo?
They no dey stand for one place dey look masquerade oh
Ọsịịsọ ọsịịsọ
Fa mewe ọsịịsọ nụ, ha mewe ọsịịsọ nụ, ha mewe ọsịịsọ nụ
Ọsịịsọ ọsịịsọ
Ngwa mewe ọsịịsọ, we no dey waste time oh
Ọsịịsọ ọsịịsọ
No time
Ọsịịsọ ọsịịsọ
Now now

Mekwaa ọsịịsọ
Egbule oge, nwanne m, mekwaa
Ọsịịsọ eh
Ọsịịsọ
Egbule oge, nwanne m, mekwaa
Ọsịịsọ ọsịịsọ