Lyrics

Kelly Khumalo – Emaweni Lyrics

Kelly Khumalo Emaweni Lyrics

Uk’shona kwelanga kwelanga
Kwelanga Dali wami sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

Besengbatshelil’ odade wethu ukuthi min’ ang’buyi namhlanje ang’buyi mina ngolal’ esfubeni

Inhliziyo idans’ itwalatsa
Idans’ itwalatsa ngenxa yenjabulo

Inhliziyo idans’ itwalatsa
Idans’ itwalatsa ngenxa yenjabulo

Lobuhle bendalo bfana naw’ uqobo
Fana naw’ uqobo Dali wami awu wee

Lobuhle bendalo bfana naw’ uqobo
Fana naw’ uqobo Dali wami awu wee

Uk’shona kwelanga kwelanga
Kwelanga Dali wami sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

NgizokLinda khon’ Emaweni
Ey Ngizoklinda Dali Khon’emaweni

Slal’ imculo wezinyoni namagwababa
Noma ngab’ amajuba othando andiz’ omabili

Slal’ imculo wezinyoni namagwababa
Noma ngab’ amajuba othando andiz’ omabili

Makuthambam’ ilanga
Ushaywa usunkissi Dali ngvele ngivukwe umona imina omele aqabule wena

Uk’shona kwelanga kwelanga
Kwelanga Dali wami sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

Hlangan’ emaweni Emaweni
Emaweni Dali wam’
Sohlangan’ Emaweni

Emaweni
Emaweni
dali wami
Hlangane Emaweni
Emaweni dali wami
Ngizokulinda Emaweni

Kelly Khumalo Emaweni Lyrics English Translation

The sunset of the sun
In the sun, my Dali, we will meet in the Rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

We were telling our sisters that I will not come back today and I will not come back tonight in the chest

The heart dances
He danced for joy

The heart dances
He danced for joy

This beauty of creation is like you
You are like yourself, my Dali aw wee

This beauty of creation is like you
You are like yourself, my Dali aw wee

The sunset of the sun
In the sun, my Dali, we will meet in the Rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

I will wait for you in the Cliffs
O I will ring Dali Khon’emawani

Slal’ the music of birds and crows
Even if the two love doves fly

Slal’ the music of birds and crows
Even if the two love doves fly

Let the sun set
You are being spanked, Dali, I suddenly woke up jealous of me, the one who has to kiss you

The sunset of the sun
In the sun, my Dali, we will meet in the Rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

Meet at the Cliffs
On the cliffs of my Dali
Let’s meet on the rocks

On the cliffs
On the cliffs
My dali
Meet on the Cliffs
On the cliffs of my dali
I will wait for you on the Cliffs