Lyrics

Kelvin Momo – Uthando Lyrics

Kelvin Momo Uthando Lyrics (feat. Sjava)

Ng’hambe kwaze kwashon’ilanga mama
Ng’funana nothando lwangempela
Eng’batholayo badlala ngam badlala ngothando Iwamii
Ngisize
Ngisize
Ubuye umpendulo yami
Ngoba uthando lungehlule
Mmm
Thando lungehlule mama
Yeah yeah

Thando ng’yakubonga ng’geza izandla
Ntliziyo yam suyiphendule into yok’dlala
Kanti thando yini lena uyifuna kimi?
Kanti thando yini nggempela lena uyifuna kimi?
Ngoba eng’hlangene nabo bonke mina ngibathandilee
Okubuhlungu nengibathandile bangiphoxile
Yazi kuhbuhlungu ukuthanda umuntu
Uthi umnika uthando lwako yena don’t appreciate it
Mmm
They just don’t appreciate it
Yeah yeah
Uthando aluboni
Abadlale ngothando lwam
Hai ang’basoli
Vele kunjalo
Ukungazi kufana nokungaboni

Ng’hambe kwaze kwashon’ilanga mama
Ng’funana nothando lwangempela
Eng’batholayo badlala ngam badlala ngothando Iwamii
Ngisize
Ngisize
Ubuye umpendulo yami
Ngoba uthando lungehlule
Mmm
Thando lungehlule mama
Yeah yeah

Phinde ung’bone ng’themb’umuntu
Phinde ung’bone ng’thand’umuntu
Yeah yeah
Ngithi uphinde ung’bone ng’thand’umuntu
Phinde ung’bone ng’themb’umuntu
Phinde ung’bone ng’thath’ithemba lami
Ngilibeka kumuntu wasemhlabeni
Ngingabathanda bonke
Kodwa ungathembi noyedwa
Noma uthanda umuntu
Umthande ubuyela ngeneno
Ngoba umuntu akuyena owakini
Umuntu ‘zokujikela emini
Thatha kimi
Lenddlela ng’yayazi mina ng’yihambile
Usethandweni la awunandaba gcine sowulimele
Vula amehlo
Uvale intliziyo
K’semhlabeni lana kugcwele iy’lingo

Ng’hambe kwaze kwashon’ilanga mama
Ng’funana nothando lwangempela
Eng’batholayo badlala ngam badlala ngothando Iwamii
Ngisize
Ngisize
Ubuye umpendulo yami
Ngoba uthando lungehlule
Mmm
Thando lungehlule mama
Yeah yeah

Kelvin Momo Uthando Lyrics English Translation

I went until my mother died
I’m looking for real love
When they found them, they played with me and flirted with Iwamii
Help me
Help me
My answer is back
Because love won me over
Hmmm
Love has defeated me, mother
Yeah yeah

I thanked you and washed my hands
My heart has turned it into something to play with
And what kind of love do you want from me?
And what kind of love do you really want from me?
Because I have nothing to do with all of them, I love them
What is sad is that they have disappointed me
You know it hurts to love someone
He says you give him your love and he doesn’t appreciate it
Hmmm
They just don’t appreciate it
Yeah yeah
Love does not see
They played with my love
Hey, I don’t blame them
Of course it is
Ignorance is like blindness

I went until my mother died
I’m looking for real love
When they found them, they played with me and flirted with Iwamii
Help me
Help me
My answer is back
Because love won me over
Hmmm
Love has defeated me, mother
Yeah yeah

See me again with trust
See me again with someone’s love
Yeah yeah
I want you to see me again for someone’s love
See me again with trust
See me again with my hope
I put it on the earth person
I would love them all
But don’t trust anyone
Or you love someone
You love him and you really come back
Because the person is not yours
A person who ‘turns around the day’
Take it from me
I know this path and I have walked it
You’re in love, you don’t care, you end up getting hurt
Open your eyes
He closed his heart
This world is full of trials

I went until my mother died
I’m looking for real love
When they found them, they played with me and flirted with Iwamii
Help me
Help me
My answer is back
Because love won me over
Hmmm
Love has defeated me, mother
Yeah yeah