Lyrics

Musa Keys – Izinyembezi Lyrics

Musa Keys Izinyembezi Lyrics (feat. Chley & Cheez Beezy)

Hmmmmmmmm
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Ehhhh

Ngicel umdali wam
Angisize
Angphilise nami
Ngicel umdali wam
Angisize
Angphilise nami
Ngicel umdali wam
Angisize
Angphilise nami
Ngicel umdali wam
Angisize
Angphilise nami
Dali hlala nami
Wena ungowami
Uthando lungolwam
Ngoba Unthint’emanonini
Dali hlala nami
Wena ungowami
Uthando lungolwam
Ngoba Unthint’emanonini
Sul’izinyembeziii
We Bafo Bafo Bafo
Sul’izinyembeziii
We Bafo Bafo Bafo Bafo
Ahhha

Ati ta Nono
Ayo
Ayo ayo ayo
Ati ta Nono
Ayo
Ayo ayo ayo
Ati ta Nono
Ayo
Ayo ayo ayo
Ati ta Nono
Ayo
Hmmmmmm

Hai Lalela shandapha
Ungishaya ngaphakathi
Njalo mumoyizela sphalaphala wenza ilanga lam
Hai Lalela shandapha
Ungishaya ngaphakathi
Njalo mumoyizela sphalaphala wenza ilanga lam
Mdali umakenza wena bekajabule
Njalo Mangikbona kuth’angsangane
Ngicela simakade angigcinele wena
Wedwaaa! Wena!!!
Thetha nami sthandwa ndimamele
Abangathandi ngathi Bayeke bakhulume
Haai
Ngoba bayeke bakhulume ngawe
Bafun’ukusbona sihlukene
Bazokhuluma abantu Yebo
Abanaki’indaba zabo
Kuzodlula
Eh Bafo Bafo Bafo Bafo Bafo
Sul’izinyembeziii
Eh
We Bafo Bafo Bafo Bafo
Ahhha

Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Eyyyaaa Eyyyaaa
Eyyyaaa Eyyyaaa

Ati ta Nono
Ayo
Ayo ayo ayo
Ati ta Nono
Ayo
Ayo Ayo Ayo
Dali hlala nami
Wena ungowami
Uthando lungolwam
Ngoba Unthint’emanonini
Dali hlala nami
Wena ungowami
Uthando lungolwam
Ngoba Unthint’emanonini
Sul’izinyeeeee
Hai Lalela shandapha
Ungishaya ngaphakathi
Njalo mumoyizela sphalaphala wenza ilanga lam
Hai Lalela shandapha
Ungishaya ngaphakathi
Njalo mumoyizela sphalaphala wenza ilanga lam
Mdali umakenza wena bekajabule
Njalo Mangikbona kuth’angsangane
Ngicela simakade angigcinele wena

Wedwaaa!!!
Eyyyaaa Eyyyaaa
Eyyyaaa Eyyyaaa
Eyyyaaa Eyyyaaa
Eyyyaaa Eyyyaaa
Ahhheee ahhhh
Ahhheee ahhhh
Ahhheee ahhhh
Ahhheee ahhhh

Musa Keys Izinyembezi Lyrics English Translation

Hmmmmmmm
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Nala ele tala eh
Ehhhh

I asked my creator
Help me
Heal me too
I asked my creator
Help me
Heal me too
I asked my creator
Help me
Heal me too
I asked my creator
Help me
Heal me too
Dali stay with me
You are mine
Love is mine
Because He is touched by fat
Dali stay with me
You are mine
Love is mine
Because He is touched by fat
Wipe away the tears
We Guys Guys Guys
Wipe away the tears
We Guys Guys Guys Guys
Ahhh

Nono said
Come on
Come on come on
Nono said
Come on
Come on come on
Nono said
Come on
Come on come on
Nono said
Come on
Hmmmmm

Hi, listen here
He’s hitting me inside
Every time you smile and spread, you make my sunshine
Hi, listen here
He’s hitting me inside
Every time you smile and spread, you make my sunshine
God made you happy
Every time I see you madly
Please let’s keep it for you
Wow! You!!!
Talk to me, my love, and I will listen
Those who don’t like it let them talk
Hey
Because let them talk about you
They want to see us divided
People will talk. Yes
They don’t care about their own issues
Get through
Hey Guys Guys Guys Guys Guys
Wipe away the tears
Eh
We Guys Guys Guys Guys
Ahhh

Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Ehh ahhhh Ehh ahhhh
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Nono said
Come on
Come on come on
Nono said
Come on
Ayo Ayo Ayo
Dali stay with me
You are mine
Love is mine
Because He is touched by fat
Dali stay with me
You are mine
Love is mine
Because He is touched by fat
Don’t worry
Hi, listen here
He’s hitting me inside
Every time you smile and spread, you make my sunshine
Hi, listen here
He’s hitting me inside
Every time you smile and spread, you make my sunshine
God made you happy
Every time I see you madly
Please let’s keep it for you

Wow!!!
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ahhhhhh ahhh
Ahhhhhh ahhh
Ahhhhhh ahhh
Ahhhhhh ahhh