Lyrics

Q-Mark – Impahla Lyrics

Q-Mark Impahla Lyrics (feat. Calvin shaw)

Yhaaa!!
Hhaybo, hhaybo
Hhaybo, hhaybo

Lempahla yenzani?
Hhay yay yenzani?
Lempahla yenzani?
Hhay yay yenzani?

Okay batshele mfana eish ya batshele

Lempahla ivusa abalele
Idantsisa nokhathele
Manje sekonakele(yebo)
Is’gubhu s’thukuthele

Lempahla ivusa abalele
Idantsisa nokhathele
Manje sekonakele
Is’gubhu s’thukuthele

Q batshele banethezeke
Masingena
Bayokhala bangaqedi ngyaktshela
ngithi phela thina siyathesha asigeji
Namhlanje naksasa ke asilovi

Batshele banethezeke
Masingena
Bayokhala bangaqedi ngyaktshela
ngithi phela thina siyathesha asigeji straight

Uzobuhlaleleni k’dantswa?
Uzobulaleleni zisha?
Uzothi kwenzenjani bafo?
Thina masipheth’ oLerato

Uzobuhlaleleni k’dantswa?
Uzobulaleleni zisha?
Uzothi kwenzenjani mama?
Thina masipheth’ oLerato

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni
Ahh, yoh

Hhaybo, hhaybo
Hhaybo,(lempahla yenzani?)(Batshele batshele)
Hhaybo, (hhayay yenzani?)(Batshele batshele)

Lempahla ivusa abalele(Lempahla ivusa abalele)
Idantsisa nokhathele(Idantsisa nokhathele)
Manje sekonakele(Yayayaya ye)(yebo)
Isgubhu s’thukuthele(S’thukuthele manje)

Uzobuhlaleleni k’dantswa?
Uzobulaleleni zisha?
Uzothi kwenzenjani bafo?
Thina masipheth’ oLerato

Uzobuhlaleleni k’dantswa?
Uzobulaleleni zisha?
Uzothi kwenzenjani mama?
Thina masipheth’ oLerato

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni

Uzobuhlaleleni, uzobuhlaleleni
Uzobulaleleni, uzobulaleleni
Ahh, yoh