Lyrics

Q-Mark – Sergean Lyrics

Q-Mark Sergean Lyrics (feat. Axe Ray, Just Bheki & Slick Widit)

Saijeni ngixolele bengekho
Enamanje ngyagijima sengbaleke into engekho.
Bengvelengithi ngyaxolisa bathi angnambeko.
Ngcela utshele umajiyane ukuthi ngfuna abameli.

Ngidlaphansi bheka ngshiya usayjeni.
Istyle sami syasisha ngathi ngaphuza ikhankeli.
Ngshaya ngamaline abhaya ngathi ngfunda ibhaybheli

Aziykhonkothi engahambi zyaymisa.
Aymina naboguluva siythanda mayndiza
Aythina kwale kancane ukuthi skhande ama mitha.
Ayjika naleyngane makazcela zyamnika.
Aziykhonthi engahambi zyaymisa
Ay mina naboguluva siythanda mayndiza
Anything kwale kancane ukuthi skhande ama mtha
Ayjiki naleyngane mazimcela zyamnika
Esaijeni ngixolele bengekho
Enamanje ngyagijima sengbaleke into engekho.
Bengvelengithi ngyaxolisa bathi angnambeko.
Ngcela utshele umajiyane ukuthi ngfuna abameli.

Ngidlaphansi bheka ngshiya usayjeni.
Istyle sami syasisha ngathi ngaphuza ikhankeli.
Ngshaya ngamaline abhaya ngathi ngfunda ibhaybheli
Ah! Bhaybheli bhaybheli
Aziykhonthi engahambi zyaymisa
Ay mina naboguluva siythanda mayndiza
Anything kwale kancane ukuthi skhande ama mtha
Ayjiki naleyngane mazimcela zyamnika

Aziykhonkothi engahambi zyaymisa.
Aymina naboguluva siythanda mayndiza
Aythina kwale kancane ukuthi skhande ama mitha.
Ayjika naleyngane makazcela zyamnika.