Lyrics

Saudi – I’m Sorry Lyrics

Saudi I’m Sorry Lyrics

Ungay’thathi personally. Personally.

Where love is that’s where I’ma go. Kula’ uzong’thola khona, hopeless romantic.
Hope cupid is somewhere close by. I hear shots fired, looking for my somebody.
Uk’thanda ng’thandile kodwa uk’thanda akung’thandanga. Love don’t love me.
My heart ngakupha l’phelele.
Bel’ngaphukanga wen’ ul’phuleleni.

Usazong’khumbula.
Ulahlekelwe dal’ ang’fun’ ukubanawe.
I told you ukuthi.
Inhliziyo yam’ ak’yon’ into yok’dlala.
I’m in love with you.
Mang’ke ngak’thand’ ng’yohlala ngik’thanda.
Don’t love me like I love you.
It’s okay baby ngizoz’ thanda.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.

Next one to say that they love me.
Ak’cace.
Ride ’til the wheels aqhaqheke.
It’s not easy to love me.
I’ll be honest.
I’m a little chaotic a mess.
You.
You are the one enhlizweni.
Yami the one who makes it beat.
Dali yini ek’yenz’ ung’shiye.
Ng’yak’ khumbula.
Phuma ngaphandle, ‘k’mele sweety.
I wanna but my pride won’t let me.
Uban’ le bari ek’yenz’ ung’shiye.

Usazong’khumbula.
Ulahlekelwe dal’ ang’fun’ ukubanawe.
I told you ukuthi.
Inhliziyo yam’ ak’yon’ into yok’dlala.
I’m in love with you.
Mang’ke ngak’thand’ ng’yohlala ngik’thanda.
Don’t love me like I love you.
It’s okay baby ngizoz’ thanda.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.

I don’t want no parts no more.
Please don’t call me don’t involve me no.
Why’d you make your heart my home.
If you could decide that you don’t love me no.

When I had you beside me, nothing could touch me, umhlaba boku owami.
Uyi tiger, uyi shelen, A dime, awusheleki kodwa.
Hade, ng’yaxolisa.
Ang’sak’funi, I’m sorry.
Just cause ng’yak’fatela, don’t mean I’ll let you do me wrong.

Usazong’khumbula.
Ulahlekelwe dal’ ang’fun’ ukubanawe.
I told you ukuthi.
Inhliziyo yam’ ak’yon’ into yok’dlala.
I’m in love with you.
Mang’ke ngak’thand’ ng’yohlala ngik’thanda.
Don’t love me like I love you.
It’s okay baby ngizoz’ thanda.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.
You go on with somebody else.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Angisak’funi I don’t care.
(I’m sorry, I’m sorry.)
Find someone else.