Lyrics

Tawsen – Zahri Lyrics

Tawsen Zahri Lyrics (feat. YAM)

Jar7i khellih secret
Welleft ana nsoufri
Mcachi li biya
Rah kolchi fake pas vrai
Khdem ha soghri lkobri
M3awel ghi 3liya
Ayayay ayayay
Rani saber men bekri
Ayayay ayayay
O goli malek ya zahri
Ayayay ayayay
Rani saber men bekri
Ayayay ayayay

O goli malek ya zahri
Baba goli hado fin fato ?
Koul wa7ed o deniya fin dato
J’ai vu beaucoup de frères couler du bateau
Ils voulaient juste une part du gâteau
Ou kount ngoul l7obbi c’est jamais trop tard
Bghina ndiro wlad, bghina ndiro dar
Sa3a dommage 7obna safi tar
7obna safi tar
O mali mali
Lemmen nechki ana 7ali
Hadchi ga3 ma kan fi bali
Hta njoumi tfat fi lyali
O mali mali
Lemmen nechki ana 7ali
Hadchi ga3 ma kan fi bali
Hta njoumi tfat fi lyali
Jar7i khellih secret
Welleft ana nsoufri
Mcachi li biya

Rah kolchi fake pas vrai
Khdem ha soghri lkobri
M3awel ghi 3liya
O mali mali
Lemmen nechki ana 7ali
Hadchi ga3 ma kan fi bali
Hta njoumi tfat fi lyali
O mali mali
Lemmen nechki ana 7ali
Hadchi ga3 ma kan fi
Hadchi ga3 ma kan fi bali
Ayayay ayayay
Rani saber men bekri

Ayayay ayayay
O goli malek ya zahri
Ayayay ayayay
Rani saber men bekri
Ayayay ayayay
O goli malek ya zahri
Ayayay ayayay
Ayayay ayayay
Rani saber men bekri
Ayayay ayayay
Goli malek ya zahri
Ayayay ayayay