Lyrics

Zahara – Ndize Lyrics English Translation

Zahara Ndize Lyrics

Ndihambile
Ndibonile
Bandixelele
Bandinikile
Ndingafunanga
Ndingabuzanga

Ndiza, ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ah Ndiza, ndiza, ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ah Ndiza, ndiza, ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ahaha Ndiza, ah ah ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona

Ndizam’kucinga aha
Ndiyahluleka aha
Ingqondo yami
Iyakhawuleza
Kuyehla kuyasa
Kum uyafana
Ndonakele hee hee
Ndiza, ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ahaha Ndiza, ah ah ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ahaha Ndiza, ndiza, ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona
Ahaha Ndiza, ah ah ndiza
Ndizaw’buya ndikuphathel’ntliziyo yami
Uzuyenze msulwa yona

Zahara Ndize Lyrics English Translation

I’m gone
I saw
They told me
They gave me
I didn’t want to
I didn’t ask

I’m coming, I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ah I will, I will, I will
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ah I will, I will, I will
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ahaha I’m coming, ah ah I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently

I’ll try to think about it
I fail aha
My mind
It’s fast
It’s getting dark
To me you are the same
I’m sorry hee hee
I’m coming, I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ahaha I’m coming, ah ah I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ahaha I’m coming, I’m coming, I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently
Ahaha I’m coming, ah ah I’m coming
I will come back and carry you with my heart
You will do it innocently